geschiedenis
duurzame wijnbouw
vrijwilligers
landgoed slichtenhorst
wijnbouw in nederland
seizoenen

Landgoed Slichtenhorst

Vanaf de negende eeuw tot begin 1800 waren veel boerderijen en grond in de omgeving van Nijkerk in handen van Duitse kloosters. Door samenwerking tussen de hertogen van Gelre en deze kloosters heeft deze situatie lang standgehouden. Het gebied wat nu Landgoed Slichtenhorst heet, viel onder het klooster Paderborn.
Tijdens de Franse bezetting, omstreeks 1803, raakten de kloosters hun bezittingen kwijt. Ze werden in beslag genomen door de Nederlandse staat en kwamen door verkoop in particuliere handen. Zo ontstond door samenvoeging van de boerenhoeven Groot Ehrental, Klein Ehrental, Schavenau, Schardepot en de Neude het landgoed Slichtenhorst. In 1916 kwam het landgoed in bezit van de familie van Leeuwen Boomkamp. Het grootste deel van het toenmalige landgoed is nog steeds intact en in familiebezit. Er heeft op dit landgoed geen ruilverkaveling plaatsgevonden zodat de natuur er nog in volle rijkdom aanwezig is. Je kunt er daardoor prachtig wandelen. (link naar wandelroute)