Wijngaard Aan de Breede Beek
navigatiemenu

Onze visie

Regeneratieve wijnbouw.
Het volgen van de principes van de regeneratieve landbouw is dé basis voor de teelt in de wijngaard.

Wat is regeneratieve landbouw?
Regeneratieve landbouw is een productiemethode waarbij natuurlijke hulpbronnen worden versterkt in plaats van uitgeput. De methode richt zich vooral op herstel van de bodemkwaliteit.

Dat betekent dat de focus ligt op de biodiversiteit in en boven op de grond. Er wordt géén gebruik gemaakt van kunstmest, maar uitsluitend organische meststoffen, waaronder het gebruik van houtsnippers, compost en lavameel als voeding voor het bodemleven.  

Het bodemleven wordt door deze maatregelen beschermd en gestimuleerd. Een gezond bodemleven is van onschatbare waarde voor een gezond gewas.

Verder is er gekozen voor schimmel­resistente rassen die een verhoogde weerstand hebben tegen valse meeldauw, een belangrijk probleem in de wijnbouw. Door juist voor deze rassen te kiezen kunnen de planten goed gezond blijven met biologische middelen. Er wordt geen gebruik gemaakt van insecticiden, maar er zijn planten ingezaaid (wilde marjolein en rode klaver) die nuttige insecten aantrekken om de plaaginsecten te bestrijden.

Niet biologisch, wel regeneratief
Regeneratieve landbouw put uit tientallen jaren wetenschappelijk en toegepast onderzoek door de wereldwijde gemeenschappen van biologische landbouw, agro-ecologie, holistisch management, permacultuur en agroforestry. Er is nog geen vastomlijnde definitie en het begrip wordt weleens verschillend uitgelegd. Soms wordt regeneratieve landbouw gezien als een vorm van biologische landbouw, of een landbouwsysteem dat ‘nog verder gaat’ dan biologisch en biologisch-dynamisch. Dat is echter een misvatting. Regeneratieve landbouw is een brede set van methoden, waar het eindpunt een gezond en veerkrachtig landschap is. Ook een gangbare boer kan stappen zetten richting regeneratieve landbouw, zonder aan de specifieke eisen van biologisch te voldoen. Wel zijn er veel raakvlakken, net als het geval is met kringlooplandbouw: we willen zo min mogelijk input en zo veel mogelijk een gesloten kringloop. 

Laboratorium voor bodembiologie.
Om de bodem beter te leren doorgronden is de opleiding bij Elaine Ingham van de Soil Food Web met succes gevolgd. 

Voor een juiste analyse van de bodembiologie is Henk Breugem nu ook afgestuurd als onderzoeker voor bodemleven. Hij analyseert niet alleen de eigen bodem op balans van bodemleven, maar doet dat ook voor andere agrariërs, waaronder natuurlijk ook andere wijnboeren. Kijk even op: www.soilfoodweblaboratorium.nl

Bodem als basis
De wijngaard is aangelegd op een stuk land met een zeer goede bovenste teeltlaag. Specifieker omschreven is de grond op de wijngaard hoge zwarte enk-eerdgrond. Een bovenlaag van fijn lemig zand met rijke aanwezigheid van humus. De grondlagen daaronder verschillen van lemig zand tot andere verschillende zandsoorten. De rijke schakering in deze ondergrond vormt een belangrijke basis voor een rijke schakering in de smaken van de wijn.

 

 

Het machtige schimmelrijk